top of page

NULL

מבקשת פרטים על שיטת ההדבקה (איזה חומר מזריקים) והאם כדאי לעשות את הטיפול בשתי הרגליים ביחד או כל רגל בנפרד.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page