NULL

(בת 82) אני לוקחת קבוע אספירין בגלל פקקת ברגל שהיתה לי. הבדיקה הגנטית הראתה 1.74 LEIDEN FV.
האם נכון שאספירין אינו משפיע למי שיש גן דפוק זה?
תודה מראש על התשובה.

NULL

dr_koren.jpg