NULL

שלום רב

בעלי בן 75 עבר ניתוח לפני 4 שנים בשל חסימה באבי העורקים הבטני . בניתוח הוכנסו 2 סטנדטים דרך המפשעות . כעת הסטנד השמאלי חסום והומלץ על ניתוח של מעקפים . ניתוח מורכב עם סיכונים
הוא מעוניין בהתיעצות נוספת . לבדוק אופציות נוספות .
האם ומתי ניתן להגיע להתייעצות ?

NULL

dr_koren.jpg