top of page

NULL

מצורפת כאן תוצאת הבדיקה, אבקש חוות דעת על המצב.
למקור אי ספיקה COLOR CODED DUPLEX SCANNER-בבדיקת הגפיים התחתונות ורידית:
בצד ימין אין עדות לאי ספיקה ורידית בעלת משמעות המודינמית ב
וריד הפמורליס השטחי
וריד הפופליטאל
וריד הספנה הארוכה במוצאו
וריד הספנה הקצרה
:בצד שמאל יש אי ספיקה ורידית קלה בעוצמתה בוריד הפופליטאל
וריד הספנה הארוכה במוצאו
אין עדות לאי ספיקה ורידית בעלת משמעות המודינמית ב
וריד הפמורליס השטחי
וריד הספנה הקצרה

שלום אורית שמש,
הבדיקה עם הפרעה קלה בלבד.ניתן לעקוב בלבד או להמליץ על גרב אלסטית.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page