NULL

שלום רב,
חמתי עברה ניתוח ראש שלאחריו נתגלו פקקת ברגליה. קיבלה זריקות פעמיים ביום ועבור חצי שנה עברה לה הפקקת. מאז עברה חצי שנה וכיום רגליה שוב נפוחות כמו רגלי פיל, עשתה בדיקה ונתגלתה שוב פקקת ברגל ימין.
כיצד ניתן לטפל בזה? והאם משקל עודף קשור לעניין ?

שלום ימית בן עטיה,
עליה לעבור בירור לקרישיות יתר.מצב זה מופיע באנשים עם תהליך גידולי בגופם.עודף משקל וחוסר תנועה גם הם גורמים ליצירת קרישי דם.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg