NULL

לפני כ4 ימים התחיל לי גרד נוראי ברגליים בגב בזרועות וכל זה קורה לי רק משעות הערב. מה זה יכול להיות??? אני יכולה להשתגע מזה.
תודה דוקטור על העיצה מראש:))

שלום אתי פרידמן,
אנא הפני שאלתך לרופא עור
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg