NULL

דר' שלום
לפני שנה התחלתי טיפול של הזרקות קצף בוריד הוונה ספנה ברגל סה"כ עד אוגוסט 3 הזרקות זמן קצר לאחר ההזרקה הראשונה החלה עליה של אינזים הכבד GGT כאשר שאר האינזימים תקינים בבדיקה (בדיקה שגרתית לרמות כלוסטרול) לפני חצי שנה חלה עליה קלה נוספת באינזים זה. בימים אלו קפץ ה GGT לערכים של פי 3 מהגבול העליון וגם ה GPT ו GOT נמצאים בעליה - שאלתי דר' נכבד האם תהליך הטיפול (סקלורוזה) יכול להשפיע על פעילות הכבד כחלק מהתפקרות כלשהי במערכת הורידית? יצויין כי בדיקת אולטרסאונד בחודש אוגוסט היתה תקינה לחלוטין וכי לפני 4 שנים עברתי <a href="http://www.gallbladder.co.il/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%94" title="כריתת כיס המרה" rel="nofollow">כריתה של כיס מרה</a> (אבנים) ואני בריאה לחלוטין ומרגישה טוב
אודה לתשובתך
<blockquote>שלום אסתר,
אינני מכיר עבודה מדעית אשר מצאה קשר בין סקלרוזציה לבין פגיעה בכבד.יש לחפש גורם אחר לממצאים.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg