גרד בבטן התחתונה

מה אפשר לשים כדי לא לגרד ואני לא בהריון

NULL

dr_koren.jpg