NULL

שלום
האם הטיפול מעלים לגמרי את הנימים או הורידים העדינים? מה שיעור ההצלחה לטיפול זה.
והאם התופעה חוזרת בעתיד ואם כן לאחר כמה זמן?
<blockquote>שלום מירי,
בטיפול אסתטי בנימים ההצלחה קרובה ל-100%. הבעיה היחידה בטיפול זה הוא הגורם האטיולוגי. הנימים מופיעים בדרך כלל בשל השינויים ההורמונלים החלים בגוף האישה.
במקרה זה הטיפול הוא בתוצאה ולא בגורם. לכן בעתיד יכלו להווצר נימים גם באזורים אחרים.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg