NULL

לפני כחודש לדעתי ולדעת הרופא היה אירוע מוחי קטן שלא השאיר שום סימן עברתי בדיקת דופלקס בצואר יש לי את התוצאה בצד ימין יש היצרות של15 30 אחוזבעורק התרדמה המשותף הוא 0?
אפס נקודה 59 בעורק התרדמה הפנימי הוא אפס נקודה52 בצד ימין הזרימה בעורק הורטברליס תקינה בכוון ובטיב בצד שמאלהורטברליסתקינה בכוון אלא מול הנגודה גבוהה אני רוצה לדעת מה דעתך אני בן 63

שלום נדב,
יש להמשיך בירור על ידי נאורולוג.עורקי הקרוטיס אינם הגורם לבעיותך.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg