NULL

אני בת 61 סוכרתית. לאחרונה הופניתי לבדיקת דופלר של עורקי הרגליים. להלן התוצאות:
RT A/B INDEX במנוחה: 0.75 במאמץ: 0.60
LT A/B INDEX במנוחה: 0.74 . במאמץ: 0.57
יש לי 2 שאלות:
1. מה רמת המחלה ומה הטיפול האפשרי?
2. היות ויש לי בעיות הליכה קשות, האם לדעתך אני יכולה להיות זכאית לתו נכה למכוניתי?

שלום ורד שיר,
הטיפול המומלץ במצביך הינו הליכה מרובה.זוהי הסיבה שתו נכה הינו המלצה הפוכה.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg