top of page

בדיקת דופלר

הסבר בבקשה רםלוקס מעל לדליות המורחבות אין אי ספיקה ספנו פמורלית ואין אי ספיקה בספנה הקטנה כך ברגל ימין וגם שמאל
אבקש מאד הסבר כי אין לי תור קרוב

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page