NULL

שלום רב,
ברצוני לשאול שאלה:
כיום אני מקבלת הזרקות נגד נימים. ביקרתי כבר פעם לטסטר ופעם נוספת להזרקות. עברו כ -3 שבועות אך לא רואים תוצאות. מתי כן רואים?.??
תודה
<blockquote>שלום דליה,
טיפול בנימים הינו טיפול המחייב  סבלנות רבה.התוצאות באות לידי ביטוי לאחר מספר טיפולים.יש כמובן להתיחס לסוג החומר המוזרק,ריכוז החומר ולבסוף לטכניקה הטיפולית.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg