NULL

סליחה על חוסר הרצף בשאלות
האם המרפאה עובדת עם קופת חולים כללית
או האם ידוע לך עם קופת החולים משתתפת בחלק מהוצאות הטיפול
והאם ניתן לטפלבליזר בבעיה שתארתי לך במייל הראשון כי אבי חושש מאד מתהליך החלמה ארוך וזה הסיבה היחידה שהוא מזניח את זה מעל לשנה

שלום מנשה,
כפי שכתבתי יש לבצע בדיקת דופלקס ורידים.רק לאחר קבלת התשובה ניתן לתכנן את הטיפול.אוכל להמליץ על לייזר תוך ורידי רק לאחר הדופלקס ובדיקת הרגלים.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg