NULL

כיצד מתבצעת ההרדמה המקומית?
יש לי 2 ילדים.
אם בכוונתי להרות שוב - האם כדאי לחכות לסוף ההריונות, או שהריון נוסף לא יחזיר את הורידים שטופלו.

שלום קרן,
הרדמה מקומית בניתוח לייזר נעשת בזריקות לתוך הרגל לאחר מתן חומר לטשטוש.עד עבור ההשפעה של החומר המטשטש הרגל רדומה וניתן לעבוד תוך כדי שיחה עם המטופל.הורידים שיטופלו לא יחזרו אחר הריון.ורידים אחרים בהחלט יכולים להופיע לאחר הריון נוסף.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg