NULL

האם יש הבדל במחיר בין טיפול בהזרקת חומר מוקצף לטיפול בלייזר?
מהו הטיפול הרצוי מבין שניהם?

שלום חביבה,
הטיפול בלייזר שונה מהטיפול בהזרקות קצף במספר גורמים ומחיר הטיפול שונה בהתאם.לא ניתן לענות על השאלה מה רצוי מבין הטיפולים מכיוון שלעיתים טיפול אחד מתאים והשני לא. המלצתי להבדק על ידי רופא המטפל בשתי הטכניקות.לאחר הבדיקה יש להחליט יחדיו על הטיפול המומלץ כולל הסברים ונימוקים.אני אישית ממליץ על הטיפול בלייזר בכל מקום ששני הטיפול אפשריים.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg