NULL

מה הוא ממצא היפראמיה האומר: חסימת העורק ההמורלי השטחי האם זה אומר צינטור? ניתוח מעקפים?
מה הסיכון בחסימה כזו? המו הטיפול המקובל pic 18% after 6 min treadmill
0.73 index 0.52 תשובתכם הדחופה
איפה מוצאים מאמרים על הנושא?
<blockquote>שלום רב,
מדובר בחסימת העורק הראשי ברגל עם החמרה בדופלר אינדקס במאמץ. עליך להבדק על ידי כירורג כלי דם ולהביא עמך את הבדיקות הנ"ל.
בברכה,
דר' ארנון קורן
</blockquote>
תודה לך על תשובתך ד"ר קורן.
האם אפשר להגיע אליך לבדיקה ולמעקב בנושא.
אם אני צודקת אתה נתחת את חמותי הגב' שווייצר לאה
ואתה שם דבר בניתוחי כלי דם
אודה לך על תשובתך
אנו חברי מכבי
גם שמי לאה שווייצר
<blockquote>שלום רב,
אנא קבעי תור באחת ממרפאותי והביאי עמך את בדיקת הדופלר.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg