top of page

NULL

דוקתור קןרן שלום!
אני צריכה לעבור GASTROSCOPIA בימים הקרובים,אבל ביגלל מסתם מיתרלי מכני צרינה להפסיק COUMADIN ולעבור לקלקסן לפני ואחרי GASTROSCOPIA קיבלתי דף עם חישוב לפי משקלי אבל לא ברור לי עם אני צריכה להפסיק כול טיפול24 שעות לפני פרוצדורה?
אני מבקשת עם אתה יכול להרכיב בעניין או לכוון אותי לאיזהשהו מעמר מיקצועי. אני רוקחת במיקצועי אבל לא ממצאתי בMEDSCAPE הסבר. בנוסף אני מודאגת בגלל סיקון שימוש
CLEXANEב מקרה של מסתם מיתרלי מכני.
בכבוד רב!
אניטה.

שלום cohn anita,
עם תחילת הטיפול בקלקסן את יכולה להפסיק את הטיפול בקומדין ולהמשיך רק עם קלקסן.הפסקת הקלקסן תעשה לאחר הגסטרוסקופיה עם קבלת ערכי INR 2-3.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page