NULL

שלום רב,
האם ערכי inr חלים גם על הטיפול בקלקסן, או רק לגבי קומדין? כלומר, לאחר הפסקת קומדין והתחלת טיפול בקלקסן, לפני בדיקה פולשנית, האם ניתן למדוד את השפעת הקלקסן באותם ערכים של inr? נדמה לי שהקלקסן משפיע על גורם אחר בגוף המייצר את קרישיות הדם, בשונה מן הקומדין.
תודה!

שלום כרמלה לכיש,
אין קשר בין קלקסן לבדיקת INR
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg