NULL

לאחר ארוע של טרומבוזה ברגל ימין אני מטופלת בקומדין של 5 מג וגם זריקות קלקסן שהופסקו לפני שבוע .הרמה של inr היא 2.1 ושאלתי היא מה יהיה המינון של הקומדין כשנגיע לרמה של
inr 3.0

שלום לבנה רוזנברג,
עליך להמשיך במינון של 5 מג ליום ולהמשיך בבדיקות הINR כדי לאשר את המינון.מומלץ לאזן את הטיפול בקומדין עם רופא המשפחה.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg