NULL

לדר קורן שלום,
האם ניתן לטפל בהעלמת נימים ברגלים בלייזר ולא בהזרקה. על פי מה מחליטים באיזו שיטה טיפולית לבחור.
בתודה, דלית.

שלום דלית מנור,
ניתן לטפל בלייזר לנימים.ההחלטה מתקבלת לאחר בדיקה.גודל וסוג הנימים הוא זה שמכתיב את סוג הטיפול.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg