NULL

האם יש קשר בין הופעת נימים לבין פעילות גופנית מאומצת או עמידה של שעות רבות על הרגליים? האם גרביונים אלסטים יכולים למנוע את הופעת הנימים?
תודה

שלום קט,
אין קשר בין הפעילויות שצינת להופעת נימים.הסיבה העיקרית הינה השינויים ההורמונלים שגופיך עובר או הורמונים חלופיים שאת נוטלת.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg