NULL

באחרונה קראתי באחד העיתונים על מחקר שתוצאותיו קבעו כי מעל ל - 50%מהנשים שעברו הריון ולידה הן מפתחות ורידים (דליות) ברגליהן. אינני זוכרת את האחוז המדויק אך הוא היה גבוה. האם יש אמת בתוצאות מחקר זה ומהו האחוז המדויק יותר ?

שלום אודליה ספרא,
הגורם השכיח ביותר להופעת דליות בנשים הם ההריונות וזאת בשל הופעת לחץ על הוריד הראשי בבטן במהלך ההריון.לגורם זה מצטרף הגורם ההורמונלי אשר מתפרץ במהלך ההריון דבר המביא כאמור את ההריון להיות הגורם הדומיננטי ביותר.השכיחות נעה בין 30-50% לפי מספר ההריונות המצטבר.בכל מקרה למרות האמור ההריון מומלץ!
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg