NULL

ברצונינו לברר איפו ניתן לבצע בדיקת דופלר באןפן דחןף בשר"פ
050-4125088

שלום ישראל סלם,
ניתן לבצע את הבדיקה במעבדה לאיבחון מחלות כלי דם ברמת גן-7557111 03
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg