top of page

NULL

במרפאת ברמת גן בלי לנקוב בשמות הציאו לי על טיפול בהעלמת ורידים 3000שקל מה המחיר אצלכם על רגל אחת.

שלום גלי מור,
הצעת מחיר לטיפול נקבעת לאחר בדיקת דופלקס .בשלב זה אנו מחליטים על סוג הטיפול ולפי הממצאים גם על המחיר.לציין שלא כל הטיפולים הינם בהזרקות כפי שמקובל במכון מור על ידי דר' גלילי.הטיפול המועדף הינו אנדולייזר עם או ללא כריתות עדינות.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page