NULL

שלום רב,
חנוכה שמח!
אני בשבוע 22 בהריון שלישי, משפחתי העסק עם הדליות ברגליים בהריון. בהריונות קודמים לא סבלתי מדליות, אך לפני כיומיים זה התחיל: וריד כחול נראה כעומד להתפוצץ ברגל (מתחת לברך) איך למנוע? אני יושבת בעבודה שעות רבות על כסא מול מחשב, אין כל כך מקום להרמת הרגליים.
מה כן?
<blockquote>שלום רב,
בהריון האפשרויות מוגבלות למרות שזהו המצב בו קיימת עלית הלחץ הורידי לרמה הגבוהה ביותר.עליך להבדק על ידי כירורג כלי דם לצורך התאמת גרבים אלסטיות.ביקורת חוזרת 3 חודשים לאחר הלידה.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg