NULL

היש בדיקה לא פולשנית לבדיקת מצב כלי הדם בכפות הרגלים?
תודה
יצחק

שלום יצחק קרמין,
הבדיקה נקראת פוטופלטיסמוגרפיה.מבוצעת במעבדת כלי הדם -נארא ברמת גן-7557111 03 .
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg