NULL

אימי לאחר צינתור ולאחר ניתוח מעקפים שלא צלח,סובלת מפצע ברגל( רגל עם נמק)
האם ניתן להציל את הרגל בכל דרך אפשרית?
האם ניתן לעשות שוב ניתוח?
לפני שהולכים על האופציה של הקטיעה?

NULL

dr_koren.jpg