NULL

לפני מספר ימים גיליתי וריד בולט באיזור המצח בצד ימין סמוך לרכה מה זה? האם זה מסוכן? דורש אבחון?

שלום אביבית,
מדובר בבעיה אסטתית בלבד.ניתן לטפל רק במקרה שזה מאד מפריע לך.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg