NULL

האם יש קשר בין נפח שריר לבין הופעת וירידים בולטים בידיים?
אם לא מדוע הם יוצאים והאם אפשר להעלימם

שלום בר ב,
ורידים בידיים בולטים לאחר אימון גופני ,ירידה בנמשקל והגדלת מסת השרירים.אין צורך לטפל בורידים אלו
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg