NULL

בעלי לקה בפקקת ורידים לא עמוקה ברגל ימין. (כדברי הרופא(R-SSPJ - DUT ) היתר תקין. אנו עומדים בפני טיסה לאירופה לחודש ימים בשבוע הבא. הוא מטופל החל מאתמול בגרב אלסטית ובקומדין. מה הסכנות מביצוע הנסיעה כמתוכנן?
<blockquote>שלום גילה,
משאלתך אני מבין כי קימת פקקת בספנה הקטנה צמוד למסתם בוריד הפופליטאלי
בשל הקרבה למסתם מתיחסים לממצא כאל פקקת עמוקה ולכן גם התחילו טיפול בקומדין.רצוי להמנע מטיסות למשך 6 שבועות
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg