NULL

בעלי מטופל בזריקות קלוקסן וכדורי קומדין זה שבוע ונכון להיום רמת INR עלתה ל1.54 וממשיך בזריקות עד 2 ויותר האם מומלץ ללכת במצב זה? היום הוא החל ליגרוב גרב אלסתית ברגל הבעיתית (ימין) האם יש צורך ליגרוב גם ברגל שמאול?
תודה-הדסה

שלום הדסה כהן,
טיפול בקומדין לאחר פקקת עמוקה נחשב לתקין ב-INR בגבולות 2-3 .עד לקבלת ערכים אלה יש להמשיך את הטיפול בקלקסן.אין צורך בגריבת גרב אלסטית ברגל בריאה.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg