NULL

בעלי בן 35 חזר מטיסה עיסקית לארה"ב ולאחר שבוע התנפחה רגל שמאל באיבחון באולטרא סאונד וCT התגלה קריש דם גדול בוריד הראשי בפיצול (עד האגן) בעלי מטופל בכדורי קומדין בצילום הCT נתגלו תסחיפים קטנים בריאות . שאלתי :האם ניתן לטפל בתרופות או בטיפול יעיל יותר ע"מ להמיס את הקריש תודה
האם מרפאתך או אתה מטפלים גםבמקרה כזה שהחולה נמצא באישפוז בהילל יפה.

שלום סיגל,
הטיפול בקרישי דם בורידים העמוקים הינו במדללים כמו הפרין וקומדין.ניתן להתקין מטריה בוריד הראשי במקרה שלמרות הטיפול המקובל מגיעים תסחיפים לריאות. טיפולים אלו מבוצעים בדרך כלל במסגרת בתי החולים.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg