NULL

אני בן 53,
בריא באופן כללי.
ביצעתי בדיקת דופלקס בעיקבות כאבים בשוק ימין.
קיבלתי תוצאה של בדיקת דופלקס: אין עדות ל DTV
ברגל שמאל:
אי ספיקה קשה בקולוטרל קטן המתנקז אל הספנה באזור המפסעה.
מה משמעות הממצא?
האם מומלץ טיפול?
אי ספיקה

שלום ערן,
ראשית אין קשר לתלונות ברגל ימין מקולטראל ורידי שנמצא ברגל שמאל.עליך להמשיך לחפש הסבר לתלונותיך.יש לשקול טיפול ברגל שמאל לפני שיופיעו התלונות.ניתן לטפל על ידי הזרקות או מיניפלבקטומיה.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg