NULL

בבדיקות גנטיות שלאחר פקקת עמוקה נימצא אצלי פגם בפקטור 5 ואני מטופל בקומדין לכל החיים
בבדיקוצ שעשו בניי וביתי הם נימצאו גם כן עם פקטור 5 מה זה אומר מבחינתם לגבי ההמשך כיצד עליהם לינהוג בעתיד תודה כהן אברהם

שלום כהן אברהם,
יש לתאם עם ההמטולגים טיפול מונע כלומר הגבלות ואיסורים.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg