top of page

NULL

דחוף!
לפני קרוב לחודש בעלי בן 49 נפצע במפשעה כשרכב על אופניים.תפרו את הקרע.לאחר שבוע היו סחרחורות פתאומיות התעלף 3 פעמים ברצף ואושפז. במהלך האישפוז עקב כאבים בשוק בצד שנפצע, אובחן DVT ותסחיף ריאתי.התחיל לקבל זריקות קלקסן ואח"כ גם קומדין ושוב היו סחרחורות ואבוד הכרה.במיפוי ראות חוזר אובחן בסבירות גבוהה תסחיף ריאתי נוסף. השתילו מטריה דרך המפשעה והמשיך לקבל נוגדי קרישה.לאחר שהגיע לערך הרצוי של INR שוחרר הביתה להמשך טיפול בקומדין והמלצה לבדיקת קרישיות יתר בהמשך.כרגע עומדת על הפרק השאלה לגבי הסרת המטריה שלפי הוראות היצרן יש להוציא לא יאוחר מ-23 ימים לאחר ההתקנה.בבית החולים התלבטו מאוד ואמרו שאין ספרות רפואית רלבנטית אך בסוף החליטו להמליץ על הוצאת המטריה אך אמרו שההחלטה בידינו לאחר שהסבירו את הסיכונים בהוצאה והשארה של המטריה.מה דעתך?מה או מי יכול לעזור לנו להחליט?
תודה על עזרתך.

שלום מירי,
אני הייתי ממליץ על השארת המטריה.מוסיף יעוץ המטולוג בשאלת הסיכוי לקרישיות יתר והסכנה בהוצאת המטריה.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page