NULL

אני מטופל בקומדין קבוע ושומר ערכים של 2.5 עד 3 ועומד לעבור שתלים בשיניים האם יהיה צורך בהפסקת קומדין או אפשרי עי שטיפות עם נוזל מיוחד של טבע hexakapron תודה אברהם

שלום אברהם כהן,
עליך להפסיק את הקומדין ולטפל בתקופה זו בזריקות קלקסן.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg