NULL

היי
כבר שאלתי מספר פעמים ולא קבלתי מענה .
מה זה אומר וריד הספנה הארוכה משמאל בלתי ספיק בחלקו הדיסטלי של הירך ובחלקו הפרוקסימלי של השוק ?
לא הודגמו סימני DVT או אי ספיקה לכל אורכה של מערכת הורידית בגפיים התחתונות משני הצדדים .

NULL

dr_koren.jpg