NULL

אשמח לפירוש ממצאי הדופלר שעברתי עקב כאבים חזקים שהיו לי בשוק.
לא הודגמו סימני DVT או אי ספיקה לכל אורכה של מערכת הורידית בגפיים התחתונות משני הצדדים . וריד הספנה הארוכה משמאל בלתי ספיק בחלקו הדיסטלי של הירך ובחלקו הפרוקסימלי של השוק
תודה

NULL

dr_koren.jpg