NULL

שלום רב,
בעבר הרחוק שמעתי משהו על קשר בין הסרת שיער בשעוה (או בשיטות אחרות שמבוששות על עקירת השערות) לבין התפתחות בעיית ורידים.
האם יש קשר כלשהו?
תודה!
מיכל
<blockquote>
שלום רב,
אין קשר בין הסרת שיער בכל דרך שהיא לבין הופעת ורידים או כל כלי דם.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg