NULL

אבי עבר ניתוח באורטה הראשי לפני כחודשים בבלינסון הבנו שעסו לא מעקף מאחורי
עמוד השידרה הניתוח עבר בהצלחה. יתאושש רק לאחר 10 ימים.הבעיה היא שהוא
לא מצליח לעמוד על רגליו מזיז קצת את האצבעות של הרגלים.ברגע זה הוא נימצא בשיקום השאלה היא למה הוא לא חוזר לעצמו להליכה רגילה.
<blockquote>שלום דויד,
אביך עבר ניתוח גדול ומורכב. החזרה לפעילות רגילה שונה מחולה לחולה. אין לי ספק שבעוד תקופה קצרה יחזור לעצמו ולהליכה רגילה.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg