NULL

אנוריזמה אאורטלית גדלה במשך שנה מ 3 ל4ס"מ .מה היא המלצתך?
<blockquote>
שלום אלי,
אנאוריזמה של אב העורקים נוטה להתרחב בקצב של חצי ס"מ בשנה. עליה של רוחב האנאוריזמה ב 1 ס"מ נחשב לאינדיקציה לבירור חודרני או לניתוח.
יש לפנות עם הבדיקות ליעוץ כלי דם לקראת ניתוח.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg