NULL

ביתי עברה ארוע מוחי והיא בת 24 הדימום היה במוח הקטן עברה צינטור שלא נתן אבחנה ולא נראה מאומה מעבר לדימום, אני חולת לופוס ויש בעית APLA אצלי ואצל הבנות במשפחה אבל הנערה שעברה את הארוע היה לה בדיקת אנטי קרדיוליפין יחידה חיובית ולאחר מכן הכל שלילי נעשו כל הבירורים האפשריים בבדיקות הקרישה גם גנטיות והכל תקין, כרגע ההמלצה לא לתת מאומה ולעשות בדיקה של טרומבוציטים ...הפחד והחשש גדולים האי וודאות מפחידה..היה דיון האם לתת אספרין או קומדין והוחלט בינתיים מאומה. הנירוכיררגים אומרים שאין עדות כל שהיא בהדמיה אבל הצנטר אמר שבחשיבה שלו היה זה קריש, האם ברגע שאיננה מקבלת מאומה הסיכון לא גובר? והאמת היא שאם לא יודעים ממה זה ארע אז גם אספרין יכול להוות סיכון האומנם? האם יש בדיקות נוספות שיכולות לשפוך אור על הדבר? נעשו בדיקות באמת מקיפות טרומבופיליה קרישיות יתר זמן דימום הכל...אשמח לכל מידי
תודה
<blockquote>שלום שדמה,
קרוב לודאי בתך שעברה את הארוע המוחי סובלת גם כן מסוג של טרומבופיליה.ההמטולוגים הם העוסקים בתחום מתקדם זה.עליך להמתין בסבלנות לתום הבירור ובהמלצתם לטפל בביתך.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg