NULL

מה הגורם לכך שכל לחיצה הכי קלה על הזרועות או הרגליים נוצרים סימנים כחולים - ואני מדגיש לחיצה קלה ? האם אדם יכול להיות רגיש עד כדי כך ?
<blockquote>שלום יעקב,
עליך לבדוק את תפקודי הקרישה שלך,הבירור נעשה על ידי המטולוג.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg