top of page

NULL

שלום רב,
היום קיבלתי את התשובות הסופיות מבדיקת דופלקס ברגליים, ולא ממש ירדתי לסוף דעתו של הרופא שאצלו הייתי. אני מבקש לצטט בפניכם את התשובות המתייחסות לרגל ימין, ואודה לכם אם תאמרו לי מה זה אומר, וכן האם יש לזה הכרה מבחינת המל“ל: ”מערכת ורידים עמוקה - ימין: וריד superficial femoral vein זרימת דם: עצמונית, פאזית. עליה בזרימה בלחיצה רחיקנית. זרימה הפוכה בלחיצה קירבנית (וולסלוה). הודגם רפלוקס. מבנה: דופן גמישה, ניתנת ללחיצה. אין עדות לפקקת. וריד: other deep system viens זרימת הדם: עצמונית, פאזית. עלייה בזרימה בלחיצה רחיקנית. הפסקת זרימה בלחיצה קירבנית (וולסלוה). מבנה: דופן גמישה, ניתנת ללחיצה, אין עדות לפקקת.
מערכת ורידים שטחית: ימין - אי-ספיקה ספנו-פמורלית. רפלוקס לאורך הירך. רפלוקס מעל לדליות בשוק. רפלוקס בספנה הקטנה.
אודה לכם אם ”תפרשו“ לי את האבחנה הנ“ל כך שאבין אותה. אני נכה ללא קשר לבדיקה זו ואני מבקש לדעת אם יש מקום לפנייה לועדה רפואית חוזרת במל“ל בעקבות מימצאי דופלקס אלה.
תודה עבור תשובתכם
<blockquote>שלום רב,
קימת הפרעה ורידית שטחית ועמוקה ברגליך.אינני מכיר את סיפורך הכולל.בכל מקרה לדעתי ניתן לעזור לך מבחינה רפואית וגם מבחינת הועדה הרפואית.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page