NULL

לכבוד דר קורן.
אני מבקש לדעת מה הם ,או אם יש סיכונים בטיפול בלייזר.
בורידים ברגליים.
בהרדמה מקומית.
בהרדמה כללית בניתוח רגיל.
בכבוד רב
שאול
<blockquote>שלום שאול,
בניתוח ורידים רגיל בהרדמה כללית קימים הסכונים של הרדמה כללית,חתכים ברגלים עם סכנה לזיהומים,אסטתית פחות יפה,קימת סכנה לפגיעה עצבית ולחוסר תחושה בשוק.
בניתוח לייזר הניתוח נעשה בהרדמה מקומית ,מחייב שליטה מלאה באולטראסאונד בכדי לדעת לשוטט עם הסיב האופטי בתוך הורידים.הפעלת הלייזר במקום לא נכון יכלה לגרום נזק לרקמות סביב.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg