NULL

שלום דוקטור קורן
זה שוב אני
אם אכן מדובר במחלת עור אז למה איבחנו את זה מחלת דם והאם יש תרופה לזה
אני קצת מבולבל תנסה להסביר לי כי לפי מה שקראתי באינטרנט אכן מדובר במחלת דם
תודה אורן

NULL

dr_koren.jpg