NULL

בבדיקת אולטרהסאונד דופלר קורוטיס לעורקי הצוואר נאמר "בצד שמאל רובד פיברוטי במוצא עורק התרדמה הפנימי הגורם להיצרות בת 50-60%. נרשמה זרימה עורקית מערבולתית בנקודה זו.
במו כן נצפה רובד מסוייד במוצא עורק התרדמה החיצוני הגורם להיצרות בת 60-70%. נרשמה זרימה עורקית מאד מערבולתית בנקודה זו".
מה המשמעות של חסימות כאלו בשני המקומות? מה המשמעות של זרימה מאד מערבולתית והאם זה עושה את ה- 60-70% הצרות למסוכן יותר?
בתודה רבה רבה מראש,
רינה
<blockquote>שלום רינה,
הצרויות בעורק הקרוטיס בעל משמעות כאשר ההצרות בעורק הפנימי או במשותף.הצרות בעורק החיצוני איננה משמעותית.אנו מתיחסים רק להצרויות גבוהות במיוחד אם קימים סימפטומים.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg