NULL

ד"ר קורן שלום !בעלי, בן 62 עבר אירוע מוח שני (השיקום לאחר הראשון היה כמעט מושלם)
בסי טי אנגיו התברר שהעורקים הקורוטיים חסומים.כמו כן העורקים השדרתיים- אחד מהם נראה חסום ובשני יש גם הצרות. הומלץ על צינטור איבחוני של הקרוטיס. בינתיים בעלי נמצא בשיקום בבית לוינשטיין וקיבל שם זיהום שדרש טיפול אנטיביוטי דרך הוריד. הטיפול והזיהום מאוד החלישו אותו.
התור לצינטור נקבע לעוד שבועיים(כששה שבועות לאחר האירוע).
א. האם החולשה שהוא נתון בה כעת בעיקבות הזיהום והחום עלולים לעקב את הצינטור?
ב. מה תהליך ההחלמה לאחר הצינטור?
ג. איזו התערבות כירורגית אפשרית לאחר צינטור כזה וכמה זמן לאחר הצינטור אפשר לנתח ?
ד. האם כדאי או ניתן לדחות את הצינטור עד שיתחזק ?
בתודה מראש, נאוה

שלום רון נאוה,
הצינטור מהוה בדיקה נוספת לפני החלטה על התערבות או המשך טיפול שמרני.החולשה יכולה להיות חלק מהזיהום או חלק מהארוע מוחי.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg