NULL

מדובר בילד בן כמעט 4 עם פיבוליט שהתארגן בתוך המלפורמציה בגפה שמאלית עליונה +ציור וורידי מוגבר ,שאלתי היא האם לטפל או אולי להמתין?
אודה מאוד אם תענו לי במהרה.

שלום רומנו מור,
הטיפול המומלץ הינו אגידה אלסטית והמתנה לספיגה עצמונית.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg